Berikut merupakan RPT Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 2 untuk kegunaan bermula 2018.  Di harap maklumat ini membantu cikgu-cikgu subjek untuk menyiapkan RPT masing-masing.

RPT Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 2.